Επιστημονική Επιτροπή

Νότα Διακουμή-Σπυροπούλου
Ανδριανή Γρηγοράτου
Λαμπρινή Κυρίου
Εύη Κώνστα
Ειρήνη Λειμονή
Αγγελική Μελπίδου
Έφη Μπότουλα
Μυρτώ Ρίζου
Αγγελική Σαραντάκου
Χριστίνα Ψαχούλια-Χριστοδουλή

Συνεργαζόμενοι φορείς