Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις αρχαιρεσίες της 3 Μαϊου 2014, το νέο ΔΣ της ΕΕΚΧ-ΚΒ συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:Ψαρρά Αικατερίνη, Δρ. Χημικός, EurClinChem, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Π.Γ.Ν.Α. 'Ο Ευαγγελισμός', Αθήνα
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Κρούπης, Λέκτορας Κλινικής Βιοχημείας- Μοριακής Βιολογίας, EurClinChem, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών
Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Χαλιάσος, Δρ. Ιατρός, Κλινικός Χημικός, EurClinChem, Ε.Σ.Ε.Α.Π.
Αναπληρ. Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτα Σπυροπούλου-Διακουμή, Δρ. Βιολόγος, EurClinChem,Τμήμα αιμοδοσίας, Νοσοκομείο, "Τζάνειο", Πειραιάς
Ταμίας: Ευθυμία Μπότουλα, Χημικός, EurClinChem, ΠΓΝΑ 'Ο Ευαγγελισμός',Αθήνα
Μέλη: Βασιλική Λόη, Χημικός, EurClinChem, Κοργιαλένειο- Μπενάκειο Ε.Ε.Σ
Ευγενία Κώνστα, Δρ. Χημικός, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών

Συνεργαζόμενοι φορείς