Πρόσκληση για υποτροφίεςΗ ΕΕΚΧ-ΚΒ προωθεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τους νέους επιστήμονες που θέλουν να παρακολουθήσουν το
22nd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - EuroMedLab 2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 11-15 Ιουνίου 2017.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για να συναντήσετε νέους ανθρώπους, να συνδεθείτε και να δικτυωθείτε με τους επιστήμονες και τους ειδικούς στα διάφορα πεδία της κλινικής χημείας. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα λάβουν δωρεάν εγγραφή στο συνέδριο και πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ θα πρέπει να είναι απαραιτήτως μέλη της ΕΕΚΧ-ΚΒ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω ενός κατάλληλου εντύπου (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο) και να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

1) Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου (θα προτιμηθούν νέοι - ≤35 ετών κατά την ημερομηνία του συνεδρίου),
2) Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (θα προτιμηθούν υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει εργασία στο συνέδριο).
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην διεύθυνση info@eekx-kb.gr; μέχρι τις 25 Απριλίου 2017.

Συνεργαζόμενοι φορείς